Inschrijving Klipperrace 2018

 
Vul hier alle (gewijzigde) gegevens in.
Druk niet op ENTER/RETURN maar op de VERZENDEN-knop.

Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen rekening en risico en verklaar dat ik mij zal onderwerpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 (RvW) en alle andere regels waaraan dit evenement onderworpen is.

Het verschuldigde inschrijfgeld ( € 3,00 / meter lengte) is overgemaakt op Bankrek.NL10 INGB 0675 376 211 t.n.v. Stichting C.E.K. te Enkhuizen, onder vermelding van "Klipperrace 2017" en de naam van het schip.


Copyright 2018 © Klipperrace Alle rechten voorbehouden -- www.RitzDzign.nl