Aankondiging Klipperrace 2018

 

44e Enkhuizer Klipperrace
13 en 14 oktober 2018Bekijk hieronder de officiele aankondiging van de Klipperrace 2018
Download hier: Aankondiging 2018 (PDF)

1 Organiserende Autoriteit
De wedstrijden worden georganiseerd door de Commissie Enkhuizer Klipperrace (C.E.K.) in samenwerking met de Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere' (EWVA).
   
2
2.1
Deelname
De serie bestaat uit twee wedstrijden en staat open voor klippers en aan deze scheepsvorm verwante platbodems met zijzwaarden zoals klipperaken, stevenaken, kasten en kraken, dit ter beoordeling door de Commissie Enkhuizer Klipperrace.
2.2 De deelnemende schepen worden aan de hand van het handicapcijfer ingedeeld in een A- of B-klasse.
   
3 Reglementen
Op de wedstrijden zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017 – 2020, deze aankondiging, de Incidentenrichtlijn, de Notitie Veiligheidsbeleid en de wedstrijdbepalingen. In geval van strijdigheid daartussen zijn de wedstrijdbepalingen doorslaggevend.
   
4
4.1
Inschrijvingen
Deelnemers kunnen zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier op www.klipperrace.nl.
4.2 Sluitingsdatum van de inschrijving is 1 oktober, van de inschrijvingen die na deze datum binnenkomen kan de handicap niet zorgvuldig worden berekend.
4.3 Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per meter scheepslengte (over de stevens), over te maken op bankrekening NL10 INGB 0675 376 211 t.n.v. Stichting C.E.K. te Enkhuizen, onder vermelding van “Klipperrace 2018” en de naam van het schip.
4.4 Ter identificatie van de deelnemende schepen ontvangen de inschrijvers bij de registratie twee nummerborden, die na de zondagwedstrijd weer bij het wedstrijdkantoor ingeleverd moeten worden. Hiervoor geldt een statiegeld van € 10,-.
   
5
5.1
Registratie, wedstrijdkantoor, palavers en starttijden
Het wedstrijdkantoor bevindt zich in de Nieuwe Doelen.
5.2 De definitieve registratie van de deelnemers vindt plaats op vrijdag 12 oktober in de Nieuwe Doelen, tussen 20:00 en 22:00 uur.
5.3 De palavers vinden plaats in de Nieuwe Doelen, op 13 oktober om 08:00 uur en op 14 oktober om 08:30 uur.
5.4 Het eerste waarschuwingssein is op zaterdag gepland om 09:50 uur en op zondag om 10:50 uur.
   
6
6.1
Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen worden uitgereikt bij de registratie op vrijdagavond 12 oktober.
6.2 De concept-wedstrijdbepalingen worden voor 1 oktober op onze website www.klipperrace.nl geplaatst.
   
7
7.1
7.2
Baan
De wedstrijden worden verzeild op het Noordelijk deel van het IJsselmeer.
Zaterdag 13 oktober zal de Drie Steden Race worden gevaren.
Er wordt gestart met een ankerstart in het Krabbersgat, tenzij de weersomstandigheden dat niet mogelijk maken, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleider. De ankerboeien worden aan de hand van de handicap-formule toegewezen.
Vervolgens moeten twee van de drie daartoe aangewezen boeien bij Medemblik, Stavoren en Urk worden gerond. De finish is bij de noordelijke ingang van het Krabbersgat.
7.3 Zondag 14 oktober zal een Olympische baan worden gevaren.
   
8 Prijzen
8.1 Voor de serie zijn per klasse prijzen voor de plaatsen 1, 2 en3 beschikbaar.
Daarnaast zijn er vijf eeuwigdurende wisselprijzen.
8.2 De Zilveren Klipper wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de A-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.
8.3 De Zilveren Schaal wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.
8.4 Het Zilveren Logboek wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de A-klasse met de laagste seriescore.
8.5 De Zilveren Haring wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse met de laagste seriescore.
8.6 De Jan Bakker Prijs wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer die, naar het oordeel van de C.E.K. de meest opvallende prestatie, op welke manier dan ook, heeft geleverd.
   
9
9.1
Zeilvoering en reclame-uitingen
Het gebruik van andere dan effen witte of bruine zeilen is slechts toegestaan na goedkeuring door de C.E.K. .
9.2 Reclame-uitingen, anders dan op kleding en persoonlijke uitrusting, zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
   
10
10.1
Veiligheid
De bemanning moet over de wettelijk vereiste papieren beschikken voor het type schip en het gebruik van dat schip. Het schip dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten.
10.2 Voor het schip dient een WA-verzekering van niet minder dan € 5.000.000,- per gebeurtenis te zijn afgesloten.
10.3 Overige uitrustingseisen:
Het schip moet voorzien zijn van een goed werkende marifoon en uitluisteren op de daarvoor bestemde kanalen.
De motor moet klaar zijn voor direct gebruik.
Zwemvesten met kraag van voldoende drijfvermogen voor alle opvarenden.
Een verbandtrommel en voldoende noodsignalen.
Ankergerei van voldoende sterkte en gewicht, voor gebruik gereed.
Een goed werkend kompas.
Een recent bijgewerkte IJsselmeerkaart (1810).
10.4 Elk incident betreffende de veiligheid moet, conform de Incidentenrichtlijn, direct gemeld worden aan de wedstrijdcommissie via kanaal 10 of 13.
   
11 Eigen rekening en risico
Deelname aan de wedstrijden geschiedt slechts onder de uitdrukkelijke bepaling dat de C.E.K. en de EWVA en haar bestuurders, commissieleden, leden, personeel en vrijwilligers in geen enkel opzicht aansprakelijk zullen zijn tegenover de deelnemende schipper en de opvarenden en dat de schipper de C.E.K. en de EWVA en haar bestuurders, commissieleden, leden, personeel en vrijwilligers vrijwaart tegen elke schade en aansprakelijkheid, ook jegens derden. De schipper is in dezelfde zin verantwoordelijk voor zijn bemanning.
   
12 Controleprocedure
Op de vrijdag direct voorafgaand aan de wedstrijden én op de wedstrijddagen kan aan boord van de deelnemende schepen steekproefsgewijs de juistheid van de opgegeven maten voor de handicap-berekening gecontroleerd worden.
De schipper moet de controleurs in staat stellen hun werkzaamheden te verrichten, en ze daarbij indien gevraagd behulpzaam zijn. De controleurs kunnen zich desgewenst legitimeren. De namen van de controleurs staan op het mededelingenbord op het wedstrijdkantoor.
   
13 Memento's
Op het inschrijvingsformulier kan de schipper middels een aankruisvakje aangeven of hij/zij een memento (koperen plaatje) wenst te ontvangen. Als de inschrijving voor 1 oktober is ontvangen, wordt het plaatje zonder kosten uitgereikt op vrijdagavond 12 oktober bij de registratie. 
   
14 Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Bunschoten, tel 06-5379 4206,
of met Jan Smit, tel 06-23174004.
 

 

Download hier de wedstrijdbepalingen 2018

 

 

 


Copyright 2018 © Klipperrace Alle rechten voorbehouden -- www.RitzDzign.nl