Nieuws

Geen wind meer in de zeilen  

Wij zijn geschokt en intens verdrietig dat onze voorzitter na afloop van onze commissievergadering, door een noodlottig ongeval niet meer bij ons is

Jan Smit
Voorzitter Commissie Enkhuizer Klipperrace

Dankbaar voor alles wat hij voor de Klipperrace heeft gedaan. Zullen wij Jan ontzettend missen.
Wij leven mee met de naasten van Jan en wensen José, Joke en Joost heel veel sterkte.

Commissie Enkhuizer Klipperrace
en alle vrijwilligers


16 mei 2019


 

Uiteindelijk krijgen maar weinig mensen de mogelijkheid om te kiezen  

 

Wij zijn verdrietig en bedroefd over het bericht dat bij het beoefenen van één van zijn favoriete sporten een noodlottige valpartij een fatale afloop heeft gehad voor

Ties van Os
Adviseur en oud-commissielid van de Enkhuizer Klipperrace.

Wij blijven blij dat hij bij onze club hoorde en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan.
Wij leven mee met alle naasten van Ties,
maar met Thijs in het bijzonder.

Commissie Enkhuizer Klipperrace
Jan Smit, voorzitter
en alle andere vrijwilligers

3 januari 2019

Register Holland is gestopt als Sponsor van de Klipperrace

Het teruglopen van het marktaandeel bij de bruine vloot en het afstoten van de zeegaande charterschepen heeft Register Holland doen besluiten de sponsoring van de Klipperrace te stoppen.
Wij vinden dat jammer maar kunnen de omstandigheden en overweging begrijpen.
Als de doelgroepen wijzigen moet de strategie worden aangepast.
Als het tij verloopt verzet men de bakens.
Wij hebben Register Holland onze dank over gebracht voor de jaren van samenwerking en de sponsoring van de Klipperrace.

Commissie Enkhuizer Kliperrace
Enkhuizen, 10 september 2018


Aankondiging Klipperrace 2018
44e Enkhuizer Klipperrace

13 en 14 oktober 2018

Enkhuizen, Pinksteren 2018

Mailing betreffende: 44e Klipperrace 2018, zaterdag 13 en zondag 14 oktober

Geachte Klipperschippers,
huidige, voormalige en nieuwe deelnemers aan de Enkhuizer Klipperrace,

Data
Nu met Pinksteren voor de meeste schippers en schepen het seizoen in volle hevigheid begonnen is, is er misschien net nog even tijd om aan het na-seizoen te denken.
Blok de Enkhuizer Klipperrace alvast in de agenda en schrijf jezelf meteen in via www.klipperrace.nl . Meld dit ook aan uw boekingskantoor voor zowel boeken als blokken.

De data van de Enkhuizer Klipperrace 2018 zijn vanzelfsprekend bekend maar voor alle zekerheid hier nogmaals:

44e Enkhuizer Klipperrace 2018: zaterdag 13 en zondag 14 oktober.

De website is voor 2018 al een deel aangepast en wordt zo snel mogelijk verder aangepast, inschrijven via de website is reeds mogelijk.
In juni/juli volgt de officiële aankondiging en uitnodiging per mail.

A- en B-klasse  
Door het mooie zeilweer, een prachtige ankerstart en de spannende driestedenrace was de stemming bij de afgelopen schippersvergadering zeer gemoedelijk en ontspannen.
De vorig jaar gevoelde noodzaak om de A- en B-klasse-indeling te bediscusiëren was geheel afwezig.
Wij zien dus ook geen aanleiding om de huidige indeling aan te passen.
Sinds 1985, toen het aantal deelnemers te groot werd om allemaal in éénmaal op zondag te starten, is er veel over de indeling te doen geweest.
In 2002 is aan de schippersbijeenkomst  voorgesteld om de wedstrijdresultaten van de zondag als basis te nemen, met een referentie van 6 jaar.
Indien 5 jaar of meer geen resultaat is behaald blijft het laatst behaalde resultaat gelden.
Dat is bij algehele meerderheid goedgekeurd. Het aantal deelnemers wordt op basis hiervan 50/50 verdeeld in een snelle A- en een minder snelle B-klasse.
In 2012 is op voorstel van de schippers de procentuele berekening aangepast naar 60, 60, 60, 100, 100 en 100% van de wedstrijd resultaten.
Als bijlage vinden jullie de lijst van alle klippers met de bijbehorende TVF gebaseerd op de meet/wedstrijdgegevens tijdens de Enkhuizer Klipperrace van de afgelopen 43 jaar die bij ons bekend zijn.
Ieder systeem dus ook dit systeeem kent zijn fouten, en ook de mensen die er mee werken maken fouten, dus als iemand vindt dat één of meerdere schepen niet op de juiste plaats staan, meld dat a.u.b. per mail dan kunen wij bekijken of, hoe en wat er aangepast moet of kan worden.   
Ook alle andere ideeën of suggesties omtrent de indeling in A- en B-klasse zijn van harte welkom.

Commissie
Wat betreft de organisatie van de Klipperrace zijn wij erg blij dat er versterking is gekomen, nadat afgelopen jaar Henk-Jan Plaatje en Thijs van Os zijn aangesloten is tijdens de laatste Klipperrace ook Gert van Wijk ons komen versterken. In totaal, met de ondersteuning van Saskia Kersten voor de programmaboekjes zijn we nu aardig op sterkte.
In het kader van de continuïteit zoeken wij nu nog dringend een (assistent)wedstrijdleider om Peter Bunschoten bij te staan en het volgend jaar de functies te verwisselen.
Wie iemand kent of zelf interesse heeft nodigen wij graag uit contact op te nemen. 
Zonder wedstrijdleider geen wedstrijden.

Seizoen 2018
Wij wensen alle schippers maar vanzelfsprekend in het bijzonder de klipper-schippers een mooi en goed seizoen 2018.
Tot ziens in oktober.

Met vriendelijke groet,

Commissie Enkhuizer Klipperrace 
Jan Smit
voorzitter

Commissie Enkhuizer Klipperrace
Compagnieshaven 3c
1601 ZA Enkhuizen
info@klipperrace.nl

 

Schippersbijeenkomst 43e Klipperrace 2017
14 oktober 2017, 21.00 uur
Nieuwe Doelen Enkhuizen


Verslag 24 oktober 2017:

• Voor aanvang van de bijeenkomst staan de glaasjes Korenwijn en Beerenburg al klaar voor
de genodigden. Het is druk bezocht en er worden stoelen bij gezet.

• Voorzitter Jan Smit opent de bijeenkomst om 21.10 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom.

• Als eerste komt aan de orde dat het mooie weer een prachtige ankerstart mogelijk maakte.
Praktisch ZW-wind, krachtje 3 BF, en net na het startschot bij het anker op gaan en het zeil
zetten een zonnetje erbij om het niet alleen voor de deelnemers mooi te maken maar ook voor de kijkers langs het Krabbersgat en de fotografen. De Ebenhaëzer ging als eerste over de startlijn met alle bij-zeilen reeds gezet. De Kaat Mossel werd in de drukte boven de boei
geloefd en moest een rondje maken.

• Na de start kwam wel de voorspelde ZW 4. Het mooiste zeilweer wat eenieder zich wensen
kan. Prachtige bezeilde rakken en hoge snelheden. De Eensgezindheid kwam dan ook reeds
om 13.41 uur als eerste finisher het Krabbesgat in kruisen. En om 16.10 uur was iedereen
binnen en kon het finish-schip anker op.
De keuze voor de lange baan werd dan ook door alle deelnemers goed bevonden.

• Ondanks de opmerkingen vorig jaar over de indeling in A- en B-klasse en onze vraag om
voorstellen in te dienen, de herinnering daaraan driemaal per mail is er slechts één reactie
gekomen tot vlak voor de inschrijving. Het lijkt dus niet nodig die aan te passen. Maar
voorstellen of suggesties blijven welkom.

• Ook de melding dat er hoog nodig nieuwe commissieleden moeten komen werd in alle mail
vermeld maar heeft geen reactie opgeleverd, dus wordt de noodzaak daartoe nogmaals door
de voorzitter benadrukt. Peter Bunschoten en Jan Smit zullen komend jaar stoppen, maar
willen het komend jaar nog wel begeleiden, Saskia Kersten is helaas als commissielid gestopt
maar verricht gelukkig nog wel hand- en spandiensten. Henk-Jan Plaatje en Thijs van Os zijn
ons komen versterken maar dat is nog te weinig mankracht om de organisatie draaiend te
houden. Zonder nieuwe commissieleden stopt de Klipperrace.

• Omdat de westelijke ton van het poortje wat laat te zien was wordt gevraagd of het poortje
kleiner gemaakt kan worden. Er zal naar gekeken worden of dat kan qua lengte of dat de hele
poort wat oostelijker gelegd kan worden.

• Leon van de Loo vraagt of enkele banen net als vroeger weer 4 tonnen kunnen krijgen, leuker voor de éénmasters. De voorzitter legt uit dat er voeger slechts één baan een 4e ton had vanwege het creëren van gelijke lengte. De oorsprong van de driestedenrace is juist de keuze tussen driehoeksbanen. Leon blijft van mening dat het anders kan. Jan Smit zal hem de
gegevens van alle banen mailen zodat hij aan de hand daarvan met een voorstel kan komen.
Zo mogelijk met assistentie van collega-schippers. Graag vóór 22 november, dan hebben we
onze evaluatie-vergadering.

• Van de Nicolaas Mulerius komt de vraag of het mogelijk is om twee kortere wedstrijden op
één dag te zeilen. Er komt gelijk discussie of dat mogelijk is met deze schepen en of dat dan
op zaterdag moet zijn of op zondag, algemeen lijkt de stemming dat het logistiek bijna niet
mogelijk is, ook om dan bijv. nog een valse start te hebben. Wij zullen de mogelijkheid er van
onderzoeken.

• Peter Bunschoten sluit aan met de mededeling dat één van de redenen van het vertrek van
Saskia de reacties op social media op de wedstrijden vorig jaar is geweest.
Alle commissieleden zijn vrijwilligers, die er veel vrije tijd in stoppen en hun best doen om er
mooie wedstrijden van te maken. Dat kan weleens bijv. door het weer niet of niet goed lukken, dat is voor iedereen jammer, maar de inzet is daar niet minder om. Graag aandacht voor dit gegeven.

• Iemand in de zaal (naam niet genoteerd) reageert daar op met het uitspreken van zijn
waardering voor de commissie en vraagt applaus.

• Voorzitter Jan Smit bedankt alle aanwezigen, sluit de bijeenkomst om 21.45 uur en nodigt uit om af te sluiten met het nuttigen van de nog aanwezige borrels.

Jan Smit
voorzitter 
 

 

 
   

Copyright 2018 © Klipperrace Alle rechten voorbehouden -- www.RitzDzign.nl