Nieuws

Aankondiging Klipperrace 2018
44e Enkhuizer Klipperrace

13 en 14 oktober 2018

Details volgen later.


Commissie Enkhuizer Klipperrace
Compagnieshaven 3c
1601 ZA Enkhuizen
info@klipperrace.nl

Schippersbijeenkomst 43e Klipperrace 2017
14 oktober 2017, 21.00 uur
Nieuwe Doelen Enkhuizen


Verslag 24 oktober 2017:

• Voor aanvang van de bijeenkomst staan de glaasjes Korenwijn en Beerenburg al klaar voor
de genodigden. Het is druk bezocht en er worden stoelen bij gezet.

• Voorzitter Jan Smit opent de bijeenkomst om 21.10 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom.

• Als eerste komt aan de orde dat het mooie weer een prachtige ankerstart mogelijk maakte.
Praktisch ZW-wind, krachtje 3 BF, en net na het startschot bij het anker op gaan en het zeil
zetten een zonnetje erbij om het niet alleen voor de deelnemers mooi te maken maar ook voor
de kijkers langs het Krabbersgat en de fotografen. De Ebenhaëzer ging als eerste over de
startlijn met alle bij-zeilen reeds gezet. De Kaat Mossel werd in de drukte boven de boei
geloefd en moest een rondje maken.

• Na de start kwam wel de voorspelde ZW 4. Het mooiste zeilweer wat eenieder zich wensen
kan. Prachtige bezeilde rakken en hoge snelheden. De Eensgezindheid kwam dan ook reeds
om 13.41 uur als eerste finisher het Krabbesgat in kruisen. En om 16.10 uur was iedereen
binnen en kon het finish-schip anker op.
De keuze voor de lange baan werd dan ook door alle deelnemers goed bevonden.

• Ondanks de opmerkingen vorig jaar over de indeling in A- en B-klasse en onze vraag om
voorstellen in te dienen, de herinnering daaraan driemaal per mail is er slechts één reactie
gekomen tot vlak voor de inschrijving. Het lijkt dus niet nodig die aan te passen. Maar
voorstellen of suggesties blijven welkom.

• Ook de melding dat er hoog nodig nieuwe commissieleden moeten komen werd in alle mail
vermeld maar heeft geen reactie opgeleverd, dus wordt de noodzaak daartoe nogmaals door
de voorzitter benadrukt. Peter Bunschoten en Jan Smit zullen komend jaar stoppen, maar
willen het komend jaar nog wel begeleiden, Saskia Kersten is helaas als commissielid gestopt
maar verricht gelukkig nog wel hand- en spandiensten. Henk-Jan Plaatje en Thijs van Os zijn
ons komen versterken maar dat is nog te weinig mankracht om de organisatie draaiend te
houden. Zonder nieuwe commissieleden stopt de Klipperrace.

• Omdat de westelijke ton van het poortje wat laat te zien was wordt gevraagd of het poortje
kleiner gemaakt kan worden. Er zal naar gekeken worden of dat kan qua lengte of dat de hele
poort wat oostelijker gelegd kan worden.

• Leon van de Loo vraagt of enkele banen net als vroeger weer 4 tonnen kunnen krijgen, leuker
voor de éénmasters. De voorzitter legt uit dat er voeger slechts één baan een 4e ton had
vanwege het creëren van gelijke lengte. De oorsprong van de driestedenrace is juist de keuze
tussen driehoeksbanen. Leon blijft van mening dat het anders kan. Jan Smit zal hem de
gegevens van alle banen mailen zodat hij aan de hand daarvan met een voorstel kan komen.
Zo mogelijk met assistentie van collega-schippers. Graag vóór 22 november, dan hebben we
onze evaluatie-vergadering.

• Van de Nicolaas Mulerius komt de vraag of het mogelijk is om twee kortere wedstrijden op
één dag te zeilen. Er komt gelijk discussie of dat mogelijk is met deze schepen en of dat dan
op zaterdag moet zijn of op zondag, algemeen lijkt de stemming dat het logistiek bijna niet
mogelijk is, ook om dan bijv. nog een valse start te hebben. Wij zullen de mogelijkheid er van
onderzoeken.

• Peter Bunschoten sluit aan met de mededeling dat één van de redenen van het vertrek van
Saskia de reacties op social media op de wedstrijden vorig jaar is geweest.
Alle commissieleden zijn vrijwilligers, die er veel vrije tijd in stoppen en hun best doen om er
mooie wedstrijden van te maken. Dat kan weleens bijv. door het weer niet of niet goed lukken,
dat is voor iedereen jammer, maar de inzet is daar niet minder om. Graag aandacht voor dit
gegeven.

• Iemand in de zaal (naam niet genoteerd) reageert daar op met het uitspreken van zijn
waardering voor de commissie en vraagt applaus.

• Voorzitter Jan Smit bedankt alle aanwezigen, sluit de bijeenkomst om 21.45 uur en nodigt uit
om af te sluiten met het nuttigen van de nog aanwezige borrels.

Jan Smit
voorzitter


Betreft: 42e Klipperrace 2016, zondag 9 oktober 2016

Enkhuizen, 15 oktober 2016

Dames en heren klipperschippers,

De commissie vindt het nodig om een verklaring te geven over het ongeldig verklaren van de wedstrijd op zondag.

Helaas is de baan door verschillende oorzaken niet als een trapezium uitgelegd.
Vanwege het sterk krimpen van de wind tijdens de start van de B-klasse werd de wedstrijd afgeblazen en de startlijn verplaatst voor een nieuwe start. Hierdoor was de positie van de boeien en dus de beoogde te varen baan, nog slechter te overzien.
Daarbij komt dat de nummers op de boeien alleen te lezen zijn als je er heel dicht bij bent.
Dit is de oorzaak dat veel schippers niet de juiste baan hebben gevaren. Enkelen hebben wel direct juist gevaren en een paar hebben zich hersteld.

Aan de hand van de weersverwachtingen en de feitelijk naar Z draaiende wind is de finish uitgelegd. De eerste 5 schepen zijn ook kruisend gefinished.
Dat de wind plotseling naar NNW zou draaien en toenemen tot kracht 4 konden wij niet voorzien.
Alle lof voor de schippers dat ze, boven de wedstrijdregels, goed zeemanschap hebben bedreven en er geen schade is gevaren.

De twee bovengenoemde feiten zijn de reden voor het ongeldig verklaren van de wedstrijd.

Wij rekenen het ons aan dat de positie van de boeien een zware factor is in het ongeldig verklaren van de zondag wedstrijd. Onze excuses dat hierdoor voor alle deelnemers de zondag als wedstrijd is gedevalueerd.

Als compensatie voor de teleurstelling van het ongeldig verklaren van de wedstrijd van afgelopen zondag wil de commissie alle deelnemers van dit jaar een korting van 25% geven op de inschrijving voor volgend jaar.

Met vriendelijke groet

Commissie Enkhuizer Klipperrace
Jan Smit
voorzitter

Schippersvergadering 42e Klipperrace 2016
8 oktober 2016, 21.00 uur
Nieuwe Doelen Enkhuizen

 
 

Verslag: 11 oktober 2016

 
 • Voor aanvang staan reeds glaasjes Korenwijn en Beerenburg klaar voor de genodigden.
 • Voorzitter Jan Smit opent de vergadering om 21.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
 • Het vorig jaar genomen initiatief “Welkom op het water” om jongeren uit te nodigen om mee te varen is door de commissie opgepakt en afgestemd met de Hiswa. Als doelgroep hebben wij voor de RSG (ruim 1.600 leerlingen) gekozen.
  Een aantal schippers heft zich aangemeld als gastschip echter ook na herhaalde vraag is niet één aanmelding van de RSG leerlingen binnen gekomen. Dit vraagt om heroverweging.
 • Na deze mededelingen krijgt Saskia Kersten het woord en kaart de lijnstart aan versus de aangekondigde mogelijkheid van ankerstart met naar buiten motorsailen.
  Vorig jaar na de lijnstart waren veel schippers vóór de oplossing met motorzeilen, vandaar het voorstel. Nu heerst de mening dat die paar mensen langs de Zeemuur minder belangrijk zijn.
  Ook het voorstel om dan een ankerstart buiten te houden vindt weinig steun.
  Jan Baas meldt dat er toch heel wat mensen langs de muur, bij het clubhuis en de Mastenbar naar de start willen kijken, wat voor de stad weer belangrijk is.
  Het idee om walkant kijkers op museum-boten naar een lijnstart te laten kijken valt goed, maar is misschien niet te realiseren. Ook de “Friesland” en/of de “Bep Glasius” worden nog genoemd als mogelijkheid voor kijkers. Probleem is hierbij wel dat die zaken gepland moeten worden en dat uiteindelijk de wind bepaalt.
  Iedereen die hierover voorstellen heeft, zet ze op de mail dan kunnen we dat afstemmen.
 • Indeling A-B klasse: Er zijn helaas wat fouten gemaakt, waardoor o.a. de “Isis” in de B-klasse is ingedeeld. Er komen veel ideeën ter tafel; met promotie en degradatie, minder geschiedenis rekenen en indeling naar alleen het afgelopen jaar. Dus niet meegedaan, volgend jaar starten in de B-klasse. Dat geeft weer scheve gezichten bij de echte B-schepen, als bijv. “De Hoge Wier” volgend jaar in de B-klasse start. Ook komt naar voren dat bij de aanmelding door de schipper de voorkeur voor A- of B-klasse kan worden opgegeven. De commissie vraagt de aanwezigen om ideeën op de mail te zetten zodat hierover weloverwogen een beslissing kan worden genomen.
 • Er wordt gevraagd of de startlijst eerder rondgestuurd kan worden; dat is technisch niet tot nauwelijks mogelijk, de inschrijving sluit om 22.00 uur en moet verwerkt worden.
 • Voorzitter Jan Smit bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst om 21.50 uur.

Saskia Kersten                                                            Jan Smit
secretaris                                                                   voorzitter

 

Copyright 2018 © Klipperrace Alle rechten voorbehouden -- www.RitzDzign.nl