Privacy

 


Enkhuizen, 22 mei 2018

Commissie Enkhuizer Klipperrace

Privacyverklaring CEK
Wanneer en waarop is onze privacyverklaring van toepassing? Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van alle deelnemers, ex-deelnemers en inschrijvers van de Enkhuizer Klipperrace, de commissieleden en de vrijwilligers.
Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan Scheepsnaam, roepnaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
Wij hebben alleen gegevens die door de betrokkenen zelf aan ons zijn verstrekt.

Wij verklaren dat de CEK de gegevens uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de Enkhuizer Klipperrace.
Voor de veiligheid van de Klipperrace worden de noodzakelijke communicatie gegevens van alle deelnemers onderling bekend gemaakt.

Wij stellen geen gegevens collectief beschikbaar aan derden, individuele gegevens alleen met instemming van de betrokkene(n).

 

 


Copyright 2018 © Klipperrace Alle rechten voorbehouden -- www.RitzDzign.nl