Klipperrace

49ste

Enkhuizer Klipperrace

facebook

Officiële Aankondiging (NoR) 2024

 

* De Aankondiging (Notice of Race of NoR) kan binnenkort in PDF format worden gedownload.
   
1 Organiserende Autoriteit
 

Het evenement wordt door de Commissie Enkhuizer Klipperrace (C.E.K.) in samenwerking met de Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere' (EWVA) georganiseerd.

   
2 Deelname
2.1 Het evenement bestaat uit twee wedstrijden en staat open voor klippers en aan deze scheepsvorm verwante platbodems met zijzwaarden. Zoals klipperaken, stevenaken, kasten en kraken; dit ter beoordeling door de C.E.K.
2.2 De deelnemende schepen worden aan de hand van het handicapcijfer (rating) ingedeeld in twee klassen, A en B.
   
3 Reglementen
  Op de wedstrijden zijn van toepassing: de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021 – 2024; deze aankondiging; de Incidentenrichtlijn; de Notitie Veiligheidsbeleid en de Wedstrijdbepalingen. In geval van strijdigheid tussen enige documenten zijn de Wedstrijdbepalingen doorslaggevend.
   
4 Inschrijvingen
4.1 Deelnemers kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op www.klipperrace.nl
4.2 Bij de inschrijving worden bootgegevens gevraagd die nodig zijn voor het berekenen van de handicap. Het niet of onjuist invullen van de bootgegevens hindert een juiste bepaling van de handicap en kan leiden tot diskwalificatie tijdens of na de races. Ten behoeve van het Track & Trace systeem voor de wedstrijden moet ook het MMSI nummer van het AIS-systeem bij de inschrijving worden opgegeven.
4.3 De inschrijving sluit op de vrijdag 11 oktober 2024 om 21:00 uur.
4.5

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per meter scheepslengte (over de stevens). Bij de inschrijving is het mogelijk online te betalen. Het totaalbedrag kan ook, tot uiterlijk 3 oktober 2024, worden overgemaakt op bankrekening: NL10 INGB 0675 376 211 t.n.v. Stichting C.E.K. te Enkhuizen,

onder vermelding van “Klipperrace 2024 + de naam van het schip".

   
5 Registratie, wedstrijdkantoor, palavers en starttijden
5.1 Het wedstrijdkantoor bevindt zich in het kantoor van Jachtservice De Werf, Paktuinen 2A, 1601 GD Enkhuizen
5.2 De (definitieve) registratie van ingeschreven deelnemers vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2024 tussen 20.00 en 21.00 uur in het wedstrijdkantoor.
5.3 Bij de registratie ontvangt men twee nummerborden. Hiervoor geldt een statiegeld van € 10,-. De borden moeten tijdens het evenement duidelijk zichtbaar op de boorden worden gemonteerd en na de wedstrijd op zondag weer bij het wedstrijdkantoor worden ingeleverd.
5.4 Op de zaterdag 12 oktober om 08:00 uur en op de zondag 13 oktober om 08.30 uur vindt het palaver plaats bij het wedstrijdkantoor.
5.5 Het eerste waarschuwingssein zal op de zaterdag 12 oktober niet voor 09:50 uur en op de zondag niet voor 10:50 uur plaatsvinden.
   
6 Wedstrijdbepalingen
6.1 Vanaf half september zijn de concept wedstrijdbepalingen beschikbaar op de website van de Klipperrace (www.klipperrace.nl). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.2 Uiterlijk per 4 oktober 2024 zijn de wedstrijdbepalingen beschikbaar op de website en op het officiële mededelingenbord. 
6.3 Bij de registratie op vrijdag 11 oktober kunnen de Wedstrijdbepalingen op verzoek worden geprint op papier.
6.4 Als de tekst van de wedstrijdbepalingen tot een conflict leidt, dan zijn de gepubliceerde bepalingen en eventuele amendementen op het officiële mededelingenbord leidend.
   
7 Banen
7.1 De wedstrijden worden gezeild op het Noordelijk deel van het IJsselmeer.
7.2 Op de zaterdag zal de Drie Steden Race worden gevaren: er wordt gestart met een Ankerstart in het Krabbersgat, tenzij omstandigheden aanleiding geven dit te wijzigen. De ankerboeien worden aan de hand van de handicap toegewezen, uiterlijk tijdens het palaver van de wedstrijddag. Na de start moeten twee van de drie daartoe in de Bepalingen aangewezen boeien bij Medemblik, Stavoren en Urk worden gerond. De finish is bij de noordelijke ingang van het Krabbersgat.
7.3 Op de zondag zal een trapeziumbaan worden gevaren voor alle klassen buitengaats Enkhuizen.
   
8 Prijzen
8.1

Er zijn per klasse prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 beschikbaar.

Daarnaast zijn er vijf eeuwigdurende wisselprijzen:

8.2 De Zilveren Klipper wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer uit de A-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.
8.3 De Zilveren Schaal wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.
8.4 Het Zilveren Logboek wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer uit de A-klasse met de beste seriescore.
8.5 De Zilveren Haring wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse met de beste seriescore.
8.6 De Jan Bakker Prijs wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer die, naar het oordeel van de C.E.K. de meest opvallende prestatie, op welke manier dan ook, heeft geleverd.
8.7 De prijsuitreiking op zaterdag en zondag vindt plaats in Brouwerij de Werf.
   
9 Zeilvoering en reclame-uitingen
9.1 Het gebruik van andere dan effen witte of bruine zeilen is slechts toegestaan na goedkeuring door de C.E.K.
9.2 Reclame-uitingen, anders dan op kleding en persoonlijke uitrusting, zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
   
10 Veiligheid
10.1  De bemanning moet over de wettelijk vereiste papieren beschikken voor het type schip en het gebruik van dat schip. Het schip dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten.
10.2 Voor het schip dient een WA-verzekering van niet minder dan € 5.000.000,- per gebeurtenis te zijn afgesloten.
10.3 Elk incident betreffende de veiligheid moet, conform de Incidentenrichtlijn, direct gemeld worden aan de wedstrijdcommissie.
   
11   Eigen rekening en risico
  Deelname aan de wedstrijden geschiedt slechts onder de uitdruk­kelijke bepaling dat de C.E.K. en de EWVA en haar be­stuurders, commis­sieleden, leden, perso­neel en vrijwilligers in geen enkel opzicht aansprakelijk zullen zijn tegenover de deel­nemende schip­per en/of de opvarenden en dat de schipper de C.E.K. en de EWVA en haar bestuurders, commis­sieleden, le­den, personeel en vrijwilligers vrijwaart tegen elke schade en aansprake­lijkheid, ook jegens der­den. De schipper is in de­zelfde zin verantwoordelijk voor zijn beman­ning.
   
12 Memento's
  Bij de inschrijving kan de schipper aangeven of hij/zij een memento (koperen gedenkplaatje) wenst te ontvangen. Het memento wordt dan na de races opgestuurd naar het, bij de inschrijving opgegeven, adres.
   
13 Informatie
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Bunschoten (penningmeester) bunscho-at-telfort-nl of met Peter Mazereeuw (wedstrijdleider) peter-at-archyon-nl

   
 * De Aankondiging van de Race (Notice of Race of NoR) kan binnenkort in PDF format worden gedownload.

INSCHRIJVINGEN 2024 OPEN

Inschrijven voor de 49ste editie is nu mogelijk!

Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

De Aankondiging (NoR) staat hier online.

De wedstrijdbepalingen worden uiterlijk op 4 oktober gepubliceerd.

Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.

 

LIVE TRACKING

Na de pilot met RaceQS is besloten om over te stappen naar het systeem van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.

Klik hier voor meer informatie of download the app:

apple-store.png google-play.jpeg

 

ONLINE MEDEDELINGENBORD

De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app  (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.