Klipperrace

49ste

Enkhuizer Klipperrace

facebook

Klipperrace Rating

 

Iedere klipper is uniek! Uniek in vorm, grootte, diepgang, zeiloppervlakte, ouderdom, materiaal en noem maar op. De lengtes van de klippers loopt uiteen van 10,5 meter tot ruim 46 meter, en de totale zeiloppervlakken van een kleine 60 m2 tot ruim 550 m2. Als deze boten een eerlijke race tegen elkaar willen zeilen is het onontkoombaar om met een rating, of handicap, te gaan werken. Dus ook voor voor de Klipperrace. Gedurende vele jaren is er een handicap-systeem geweest die gebaseerd was op de dimensies van de boot en de resultaten van de voorgaande jaren. In 2007 is door Jan Smit een nieuwe formule uitgewerkt die ook de bootdimensies en de resultaten van de afgelopen jaren bevatte. Na het tragische overlijden van Jan in 2019 bleek dat het algoritme van Jan niet goed gedocumenteerd was en zelfs na vele uren uitzoeken niet (volledig) kon worden herleid uit de beschikbare gegevens en bestanden. Het bestuur heeft toen besloten om de methodiek van de ratings opnieuw te bezien en te onderzoeken. Uitgangspunt was om een zo eerlijk mogelijke race te kunnen creeren voor alle klippers uit de vloot met behulp van een eenvoudig algoritme. Op basis van de resultaten van klipperraces vanaf 1996 tot en met 2019 is empirisch berekend dat de volgende formule zorgdraagt voor een handicap waarmee de verschillen acceptabel worden gecompenseerd (*):

 

Algoritme Klipperrace Rating (KR)

 

Hierbij staat LOA voor de totale lengte van de boot (in meters), BOA is de grootste breedte (in meters), TZ is de standaard zeiloppervlakte aan de wind (in m2) en G is de totale massa (in tonnen).

 

De Klipperrace Rating wordt voor het eerst in 2021 gebruikt als een pilot en zal na de races door het bestuur worden geëvalueerd en eventueel worden verbeterd voor de volgende edities van de Klipperrace. Het bestuur zal hierbij ook de analyse resultaten van het RegattaTracker systeem meenemen als deze voorhanden en relevant zijn.

 

De Klipperrace Rating wordt op de volgende manier gebruikt:

 

1. Aan de hand van de KR worden de boten verdeeld over de klassen A en B. De groep met de hoogste ratings (snelste boten) komen in klasse A en de groep met de lagere ratings in klasse B. Het bestuur neemt het recht om bij voor haar geldende redenen af te wijken van deze numerieke verdeling.
2. De KR bepaalt de positie van de ankerboei voor de deelnemer bij de Ankerstart van de Driesteden Race. Ook hier geldt dat het bestuur het recht neemt om in voor haar bijzondere omstandigheden af te wijken van de numerieke positionering.
3. De KR wordt voor de races op de olympische baan op zondag genormaliseerd tot een TCF door de KR-rating te delen door 400. Deze tijdcorrectiefactor wordt vermenigvuldigd met de gezeilde tijd en levert dan een zogenaamde 'gecorrigeerde tijd' CT op. Deze gecorrigeerde tijd is de basis voor analyses van de races.

 

Mochten er vragen zijn over de rating, over de berekening of over de toepassing, neem dan vooral contact op met het bestuur via info@klipperrace.nl. Vooral complimenten en instemmingen worden zeer gewaardeerd :).

 

 

Namens het bestuur,

Peter Mazereeuw

 

 

(*) Het toevoegen van aanvullende parameters die invloed hebben op de prestaties van een boot, bleken allen wel een effect te hebben op de accuraatheid van het algoritme, maar niet zoveel dat het ook significant werd voor de uitslagen.

INSCHRIJVINGEN 2024 OPEN

Inschrijven voor de 49ste editie is nu mogelijk!

Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

De Aankondiging (NoR) staat hier online.

De wedstrijdbepalingen worden uiterlijk op 4 oktober gepubliceerd.

Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.

 

LIVE TRACKING

Na de pilot met RaceQS is besloten om over te stappen naar het systeem van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.

Klik hier voor meer informatie of download the app:

apple-store.png google-play.jpeg

 

ONLINE MEDEDELINGENBORD

De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app  (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.