Klipperrace

49ste

Enkhuizer Klipperrace

facebook

Privacy

 

Privacyverklaring CEK Commissie Enkhuizer Klipperrace

 

Wanneer en waarop is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van alle deelnemers, ex-deelnemers en inschrijvers van de Enkhuizer Klipperrace, de commissieleden en de vrijwilligers. Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan Scheepsnaam, roepnaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Wij hebben alleen gegevens die door de betrokkenen zelf aan ons zijn verstrekt.

 

Wij verklaren dat de CEK de gegevens uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de Enkhuizer Klipperrace. Voor de veiligheid van de Klipperrace worden de noodzakelijke communicatie gegevens van alle deelnemers onderling bekend gemaakt. Wij stellen geen gegevens collectief beschikbaar aan derden, individuele gegevens alleen met instemming van de betrokkene(n).

 

Naam-, Beeld- en Portretrecht

 

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio- en videoopname en andere reproducties, inclusief deelnamegegevens en uitslagen, van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

 

 

Enkhuizen, 2 oktober 2019

INSCHRIJVINGEN 2024 OPEN

Inschrijven voor de 49ste editie is nu mogelijk!

Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

De Aankondiging (NoR) staat hier online.

De wedstrijdbepalingen worden uiterlijk op 4 oktober gepubliceerd.

Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.

 

LIVE TRACKING

Na de pilot met RaceQS is besloten om over te stappen naar het systeem van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.

Klik hier voor meer informatie of download the app:

apple-store.png google-play.jpeg

 

ONLINE MEDEDELINGENBORD

De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app  (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.