Klipperrace

 

 

46ste

Enkhuizer Klipperrace

KlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperrace

Privacy

Privacyverklaring CEK Commissie Enkhuizer Klipperrace

 

Wanneer en waarop is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van alle deelnemers, ex-deelnemers en inschrijvers van de Enkhuizer Klipperrace, de commissieleden en de vrijwilligers. Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan Scheepsnaam, roepnaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Wij hebben alleen gegevens die door de betrokkenen zelf aan ons zijn verstrekt.

 

Wij verklaren dat de CEK de gegevens uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de Enkhuizer Klipperrace. Voor de veiligheid van de Klipperrace worden de noodzakelijke communicatie gegevens van alle deelnemers onderling bekend gemaakt. Wij stellen geen gegevens collectief beschikbaar aan derden, individuele gegevens alleen met instemming van de betrokkene(n).

 

Naam-, Beeld- en Portretrecht

 

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio- en videoopname en andere reproducties, inclusief deelnamegegevens en uitslagen, van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

 

 

Enkhuizen, 2 oktober 2019

Ankerstart

Ook vanaf de wal kun je genieten van de Enkhuizer Klipperrace. De ankerstart op zaterdagmorgen in het Krabbersgat is een spektakel dat ook vanaf de kant goed te volgen is. Op het startschot van 10.00 uur lijken de voor anker liggen schepen bijna te ontploffen in een wolk van zeilen om als eerste weg te varen voor de Drie Steden Race.