Klipperrace

48ste

Enkhuizer Klipperrace

facebook

Wedstrijdbepalingen 2023

De wedstrijdbepalingen kunnen hier gedownload/getoond worden (PDF-bestand).
N.B. Alleen de wedstrijdbepalingen in het PDF-bestand en eventuele wijzigingen daarop (zie mededelingenbord) zijn van toepassing! Elke andere copij, waaronder hardcopies (prints) en ook onderstaande export van de bepalingen, zijn enkel ter illustratie van de Bepalingen.

 

[export van de wedstrijdbepalingen]

 1. Regels

  1. Het evenement is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 – 2024 (RvW) en de voorschriften van het Watersportverbond.

  2. Naast deze Wedstrijdbepalingen zijn een Incidentenrichtlijn, de Notitie Veiligheidsbeleid en het marifoon protocol van de Noordzee Club van kracht. Deze vormen met deze Wedstrijdbepalingen één geheel. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de Klipperrace en het officiële (digitale) mededelingenbord.

    

 2. Inschrijvingen en Registratie

  1. Deelnemers dienen zich via het inschrijfformulier op de website www.klipperrace.nl in te schrijven.

  2. Het wedstrijdkantoor bevindt zich in het kantoor van Jachtservice de Werf, Paktuinen 2A, 1601 GD Enkhuizen.

  3. Registratie vindt plaats op vrijdag 13 oktober tussen 20:00 en 21:00 uur in het wedstrijdkantoor.

    

 3. Mededelingen aan de deelnemers

  1. Mededelingen aan de deelnemers worden op het officiële mededelingenbord gepubliceerd. Hieronder vallen ook de mededelingen over ankerposities op zaterdag en de posities van merktekens op zondag.

  2. Het officiële mededelingenbord is de Whatsapp-groep Mededelingen Klipperrace 2023. Deelname aan deze groep kan door middel van het activeren van de onderstaande QR-code, of door een verzoek om deelname te doen bij de wedstrijdleiding via e-mail info@klipperrace.nl onder vermelding van het te gebruiken mobiele telefoonnummer.

    

    

    

    

  3. Mededelingen en documenten worden tevens gepubliceerd op de mededelingen pagina van de website.

  4. Belangrijke mededelingen zoals de ankerpositielijst kunnen op verzoek als hard-copy (op papier) door de wedstrijdcommissie worden verstrekt in het wedstrijdkantoor. Hiervoor dient tijdig een verzoek worden gedaan.

  5. De wedstrijdcommissie kan voor de start en gedurende de wedstrijd mededelingen via de marifoon doen. Deze mededelingen hebben een bindend karakter. Zie ook artikel 9 van deze Bepalingen.

  6. Palavers worden bij het wedstrijdkantoor gehouden.

    

 4. Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen

  Wijzigingen op deze Wedstrijdbepalingen worden op het officiële mededelingenbord (Whatsapp-

  groep) gepubliceerd. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op het mededelingenbord staan.

 5. Seinen op de wal

  1. Seinen op de wal zullen aan de vlaggenmast bij het EWVA clubgebouw, op het startschip en/of op het contra-startschip worden getoond.

  2. De wedstrijdcommissie zal alle seinen op de wal eveneens via de marifoon doorgeven. Dit vervangt Sein "L" op de wal.

    

 6. Klassenvlaggen

  Klasse A: seinvlag "Q"; klasse B: seinvlag "D".

   

 7. Identificatieborden

  1. Voor de identificatie van de deelnemende schepen ontvangen de deelnemers bij de registratie twee borden. De borden dienen zichtbaar, aan SB- en BB-zijde van het schip, te worden bevestigd.

  2. Schepen waarvan de borden niet of onvoldoende zichtbaar zijn bevestigd, zullen als niet gestart (DNS), cq. niet gefinisht (DNF) worden gescoord.

  3. Na de laatste race dienen de borden bij het wedstrijdkantoor te worden ingeleverd.

    

 8. Commissieschepen

  1. Commissieschepen zijn herkenbaar aan een vlag van de Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere'.

  2. Handelingen van commissieschepen kunnen geen grond voor verhaal vormen.

  3. Bij diverse merktekens worden, door commissieschepen, doorkomsttijden opgenomen. Als de baan

   niet regulier kan worden gevaren of moet worden afgekort, met name door het wegvallen van de wind, kan de wedstrijdleiding besluiten deze gegevens te gebruiken bij het opstellen van de uitslag.

    

 9. Marifoon

  1. Voor de communicatie van de wedstrijdcommissie met de deelnemers wordt marifoonkanaal 88 (evenement) gehanteerd.

  2. Deelnemers kunnen in geval van nood of urgentie ook via kanaal 10 contact opnemen met de wedstrijdcommissie.

    

 10. -- vervallen --

   

 11. Start

  1. Bij de wedstrijden is de startprocedure als in onderstaande tabel. Dit wijzigt regel 26 RvW.

    

   - 10 minuten

   Attentiesein

   Hijsen oranje vlag

   één geluidssein

   - 5 minuten

   Waarschuwingssein

   Hijsen klassenvlag

   één geluidssein

   - 4 minuten

   Voorbereidingssein

   Hijsen seinvlag P

   één geluidssein

   - 1 minuut

   Eén-minuutsein

   Strijken seinvlag P

   één lang geluidssein

   Start

   Startsein

   Strijken klassenvlag

   één geluidssein

   + 10 minuten

   Einde attentiesein

   Strijken oranje vlag

   (geen geluidssein)

    

  2. Een boot die niet binnen 20 min na zijn startsein is gestart, zal als 'DNS' (niet gestart) worden gescoord.

  3. Bij het tonen van seinvlag "X" (individuele terugroep) wordt herhaaldelijk een geluidssein gegeven. Dit wijzigt regel 29.1 RvW. Bovendien kan door de wedstrijdcommissie via marifoonkanaal 88 de naam van het teruggeroepen schip (of schepen) worden doorgegeven.

  4. Bij een lijnstart moeten de boten zich in een periode van 20 tot 5 minuten voor hun startsein bij het startschip of het contrastartschip voor identificatie melden. Deze melding kan via marifoonkanaal 88 worden ondersteund. Deelnemers die zich niet hebben gemeld, worden als 'DNC' (niet deelgenomen) gescoord.

  5. Bij de Driestedenrace op zaterdag wordt met een Ankerstart gestart. De wedstrijdleiding kan,

   bijvoorbeeld omdat het Krabbersgat niet bezeild is, besluiten de wedstrijd “buiten”, met een lijnstart, te starten. Dit wordt op het palaver of uiterlijk tot 20 minuten vóór het geplande attentiesein via de marifoon meegedeeld. Bepalingen rondom de starts zijn beschreven in artikelen 12 & 13 WB.

  6. Bepalingen over de lijnstart op zondag zijn opgenomen in artikel 14 WB.

 12. Ankerstart

  1. De wedstrijdcommissie zal de ankerstart overzien en uitvoeren vanaf de steiger van de KNRM.

  2. Bij de ankerstart starten de A- en B-klasse gelijktijdig. Het startsein zal niet eerder dan om 10:00 uur plaatsvinden. De start is vanaf de toegewezen ankerplaats.

  3. De toewijzing van de ankerplaats gebeurt aan de hand van de handicapformule en wordt door de wedstrijdleiding bepaald.

  4. Boten dienen het anker te laten vallen op een afstand van maximaal 5 meter benedenwinds van de toegewezen ankerboei in het Krabbersgat. De nummering van de ankerboeien begint met 1 bij de Krabbersgatsluis en loopt op naar buiten.

  5. Boten dienen recht in de wind te worden geankerd met een anker en kabel of ketting van voldoende gewicht en afmeting, en dienen vanaf het waarschuwingssein goed voor anker te liggen. Ketting of tros steken of inkorten na het waarschuwingssein, kan worden bestraft met 15 minuten extra zeiltijd. Boten mogen alleen vanaf de voorsteven worden geankerd. De ankerbal moet tijdens het ankeren zijn

   gehesen en onmiddellijk na het uitbreken van het anker worden weggehaald. Het hijsen van de zeilen mag pas plaatsvinden nadat het startsein is gegeven.

  6. Na het startsein mogen uitsluitend om vol te vallen over de goede boeg, of om vrij te blijven van andere boten, vaarbomen en/of een hekanker worden gebruikt. Achteruitslaan met de motor is uitsluitend toegestaan om vrij te blijven van anderen. Elke overtreding van deze regel kan met 10 minuten extra zeiltijd worden bestraft.

    

    

  7. De wedstrijdleiding kan tot uiterlijk 5 (vijf) minuten vóór het attentiesein besluiten om na de ankerstart en tót het "poortje" het gebruik van de motor toe te staan. Hiervoor zal vlag "O" (Oscar ) worden gehesen bij de start-steiger met één geluidsignaal.

  8. Indien vlag "O" van kracht is, vervallen de artikelen in deze bepalingen, en die in regel 42 RvW, die dit motorgebruik verbieden. Deelnemers mogen dan andere boten inhalen, maar daarbij de manoeuvres van anderen niet hinderen. Elke overtreding van deze regel kan met 10 minuten extra zeiltijd worden bestraft.

    

 13. Lijnstart

  1. Bij een lijnstart zal de start van de B-klasse op zaterdag niet vóór 10:00 uur en op zondag niet vóór 11:00 uur plaatsvinden. De start van de A-klasse zal niet korter dan 30 minuten na de start van de B-klasse plaatsvinden.

  2. De startlijn wordt bepaald door een oranje vlag in de (hoogste) mast van het startschip en een oranje vlag in de (hoogste) mast van het contra-startschip.

  3. Om startschip en contra-startschip te beschermen kunnen twee (2) jonen of boeien (ILM's) worden uitgelegd. Dit zijn merktekens van de startlijn, zie onderstaande schets. De boei naast en achter het startschip dient aan SB te worden gehouden, de boei naast en achter het contra-startschip moet aan BB worden gehouden.

    

    

   Schets van de startlijn bij een lijnstart met de extra jonen of boeien ter 'bescherming' van de startschepen.

    

  4. Op het hek van het startschip en het contrastartschip kan de kompaskoers van de startlijn naar het in-de-windse merkteken bij benadering worden aangegeven.

    

 14. Finish

  1. Op zaterdag (Driestedenrace) is de finishlijn tussen een blauwe vlag op de (hoogste) mast van het finish-schip en een joon of boei met een blauwe vlag. De finishlijn zal bij de Driestedenrace

   gepositioneerd zijn tussen de laatste boei van de baan (KG) en het Krabbersgat.

  2. Op zondag is de finishlijn gemarkeerd door de (hoogste) mast van het finishschip met een blauwe vlag en een joon of boei met een blauwe vlag, of door twee jonen of boeien met een blauwe vlag.

  3. Boten die op zaterdag om 20:00 uur of op zondag om 16:00 uur niet zijn gefinisht, worden voor de desbetreffende race als DNF (niet gefinisht) gescoord. Dit wijzigt regel 35 RvW.

 15. Banen - Driestedenrace

  1. Voor de Driestedenrace zijn drie banen mogelijk die aangeduid worden met de letters L, M en K. Binnen een baan kiest de deelnemer zelf een route. Zie ook artikel 15.4 WB.

  2. Merktekens van de banen/routes bestaan uit RWS-vaarwegmarkeringen en gekleurde cilinders, zoals beschreven in onderstaande tabel.

    

   Merkteken

   Positie (DD.ddd)

   Positie (DD° MM.m’)

    

    

   "1" en "2" (Gate)

    

   NO van het Krabbersgat

   Oranje cilinders die resp. aan BB en SB moeten worden

   gehouden ("poort")

   Sport C

   ????

   N 52.800 E 5.150

   N 52° 48.0' E 5° 09.0'

   RWS markering

   ST1-SB2

   ????

   N 52.838 E 5.330

   N 52° 50.3' E 5° 19.8'

   RWS markering

   ST 11

   ????

   N 52.862 E 5.344

   N 52° 51.7' E 5° 20.7'

   RWS markering

   LC 11

   ????

   N 52.810 E 5.303

   N 52° 48.6' E 5° 18.2'

   RWS markering

   LC 12

   ????

   N 52.810 E 5.308

   N 52° 48.6' E 5° 18.5'

   RWS markering

   EZ-C

   ????

   N 52.710 E 5.437

   N 52° 42.6' E 5° 26.2'

   RWS markering

   EZ-D

   ????

   N 52.680 E 5.499

   N 52° 40.8' E 5° 29.9'

   RWS markering

   KG

   ????

   N 52.719 E 5.333

   N 52° 43.1 E 5° 20.0

   RWS markering

   Boei "SB A"

   ????

   N 52.792 E 5.403

   N 52° 47.5' E 5° 24.2'

   Oranje cilinder

   Boei "M"

   ????

   N 52.758 E 5.255

   N 52° 45.5' E 5° 15.3'

   Oranje cilinder

   De merktekens zijn in de digitale versie van dit document ter informatie voorzien van een hyperlink naar OpenSeaMap. Click hiervoor op ????

    

  3. Indien de Driestedenrace met een lijnstart wordt gestart, dan wordt de "gate" in bovenstaande tabel vervangen door de startlijn. Zie ook WB 11.5.

  4. De wedstrijdleiding deelt uiterlijk 20 minuten vóór het attentiesein de baan (L, M of K) voor de

   betreffende klasse mee via de marifoon en publiceert daarover een notificatie in de Whatsapp groep (zie ook artikel 3.2 WB). De klassen kunnen een verschillende baan toegewezen krijgen.

  5. Voor iedere baan (L, M en K) zijn een zestal mogelijke routes benoemd. De deelnemer kiest zelf welke route wordt gevaren en volgt vervolgens de gegeven merktekens voor de desbetreffende route.

   Merktekens die BB dan wel SB moeten worden aangehouden zijn aangegeven met (bb) resp. (sb) bij dat merkteken.

   De aanduidingen S en F zijn respectievelijk de Start/Gate en Finish merktekens (zie ook artikel 14 WB).

    

   Route / Baan

   L

   M

   K

    

   Ekh

   Urk - Stavoren

    

   Ekh

   S - EZ D(bb) - ST1SB2(bb) - KG(sb) - F

   S - EZ C(bb) - LC 12(bb) - KG(sb) - F

   S - EZ C(bb) - SB A(bb) - KG(sb) - F

   Stavoren - Urk

   S - ST1SB2(sb) - EZ D(sb) - KG(bb) - F

   S - LC 12(sb) - EZ C(sb) - KG(bb) - F

   S - SB A(sb) - EZ C(sb) - KG(bb) - F

   Stavoren - Medemblik

   S - ST11(bb) - Sport C(bb) - KG(sb) - F

   S - LC 11(bb) - Sport C(bb) - KG(sb) - F

   S - SB A(bb) - "M"(bb) - KG(sb) - F

   Medemblik - Stavoren

   S - Sport C(sb) - ST11(sb) - KG(sb) - F

   S - Sport C(sb) - LC 11(sb) - KG(sb) - F

   S - "M"(sb) - SB A(sb) - KG(sb) - F

   Urk - Medemblik

   S - EZ D(bb) - Sport C(bb) - KG(sb) - F

   S - EZ C(bb) - Sport C(bb) - KG(sb) - F

   S - EZ C(bb) - "M"(bb) - KG(sb) - F

   Medemblik - Urk

   S - Sport C(sb) - EZ D(sb) - KG(bb) - F

   S - Sport C(sb) - EZ C(sb) - KG(bb) - F

   S - "M"(sb) - EZ C(sb) - KG(bb) - F

    

  6. De Driestedenrace zal niet worden afgekort.

    

 16. Banen - zondag

  1. Op zondag zal een trapeziumbaan worden gevaren. Zie hieronder voor een schematische voorstelling van de baan.

    

    

   INSCHRIJVINGEN 2023 OPEN

   Inschrijven voor de 48ste editie is nu mogelijk!

   Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.

    

   WEDSTRIJDBEPALINGEN

   De Aankondiging (NoR) staat hier online.

   De wedstrijdbepalingen worden uiterlijk op 5 oktober gepubliceerd.

   Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.

    

   LIVE TRACKING

   Na de pilot met RaceQS is besloten om over te stappen naar het systeem van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.

   Klik hier voor meer informatie of download the app:

   apple-store.png google-play.jpeg

    

   ONLINE MEDEDELINGENBORD

   De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app  (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc. 

   ©Klipperrace 2023